7/8/08

Σχολεία

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Τηλ. 27583
Fax. 27583

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Τηλ. 28192
Fax. 97854

3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Τηλ. 28193
Fax. 28193

4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Τηλ. 26332
Fax. 26332
e-mail: DIMOT4@otenet.gr

5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Τηλ. 24287
Fax. 24287
e-mail: DIMOTIKO@NAF.FORTHNET.GR

1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Τηλ. 28056
Fax. 28056
e-mail: mail@1lyk-nafpl.arg.sch.gr

2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Τηλ. 28018
Fax. 28018
e-mail: mail@2lyk-nafpl.arg.sch.gr

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Τηλ. 26900
Fax. 26900
e-mail: mail@lyk-esp-nafpl.arg.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Τηλ. 27296
Fax. 27296
e-mail: mail@1gym-nafpl.arg.sch.gr

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Τηλ. 28261
Fax. 28261
e-mail: mail@2gym-nafpl.arg.sch.gr

1ο ΤΕΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Τηλ. 21881
Fax. 21881
e-mail: mail@1tee-nafpl.arg.sch.gr