2/4/14

Όλα τα θέματα και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου της τελευταίας συνεδρίασης

Κατά την 7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων της Δευτέρας , 31.03.2014, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1Ο προ ημερήσιας διάταξης 
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Αναπλάσεις Διαμορφώσεις Μιδέας , ανάπλαση χώρου παλαιού Δημοτικού σχολείου Αραχναίου.» 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

2Ο προ ημερήσιας διάταξης 
Συμπλήρωση της με αριθμό 47/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ναυπλιέων , της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού για τη συνδιοργάνωση της ετήσιας έκθεσης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής στο Ναύπλιο, με την έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού και διάθεση επιπλέον δαπάνης. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

3Ο προ ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση προϋπολογισμού και έγκριση διάθεσης πίστωσης για διοργάνωση ημερίδας σχετικά με τον Τουρισμό από το Δήμο Ναυπλιέων 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

4Ο προ ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση προϋπολογισμού και έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση τουρισμού TRAVEL TRADE ATHENS WORKSHOP 2014 (14-15 Απριλίου) προς αντικατάσταση της αντίστοιχης δαπάνης συμμετοχής στην έκθεση ΜΙΤΤ (Μόσχα) 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

1Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2014 για τη αναθεώρηση μελέτης « Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 3ο Δημοτικό σχολείο Πρόνοιας του Δήμου Ναυπλιέων » και ανάθεση της σύνταξης της μελέτης αυτής στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Αργολίδας. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

2Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την εκτέλεση του έργου « Αντικατάσταση πλακιδίων ». 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

3Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2014 και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την αποτύπωση τμήματος παραχώρησης στην Άρια επί των οδών Ήρας και κοιμήσεως Θεοτόκου (ιδιοκτησίας Γεραλόπουλου) και στο νεκροταφείο Άριας ,συνολικής πίστωσης 2.000,00€. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

4Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2014 και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την ανάθεση έκδοσης άδειας δόμησης για την κατεδάφιση και ανέγερση νέου περιμετρικού τοίχου στο νεκροταφείο Αραχναίου ,συνολικής πίστωσης 1.900,00€ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

5Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την εξασφάλιση πίστωσης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών εφαρμογής του έργου: « Επέκταση –αναβάθμιση λιμένα Τολού ». 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

6Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2014 , προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την εκτέλεση του έργου : « βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δ.Ε Ναυπλίου » π/υ 12.666€ και έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

7Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2014 και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την εκτέλεση του έργου : «βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δ.Ε Ασίνης » π/υ 12.666€ και έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

8Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2014 και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την εκτέλεση του έργου : « διαμόρφωση χώρου παραλίας Τολού » π/υ 49.200 € και του τρόπου εκτέλεσης . 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

9Ο ημερήσιας διάταξης 
Γενική άδεια χωματουργικών εργασιών και εργασιών αποκατάστασης δικτύου ( οπτικών ινών ) διάρκειας 24 μηνών και ορισμός 2 υπαλλήλων υπευθύνων του έργου : « Ολοκλήρωση μητροπολιτικών δακτυλίων με εθνικά δίκτυα ». 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

10Ο ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ και παράταση προθεσμίας του έργου « Μικρά Τεχνικά Μιδέας ». 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

11Ο ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση κοπής δέντρου στην οδό Αμαλίας δίπλα στο Πολεμικό Μουσείο. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

12Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Ναυπλιέων για την ανάθεση της εκπόνησης του τεύχους παραχώρησης του παλαιού Τελωνείου. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

13Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2014 και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και έγκριση μελέτης της εργασίας « Χωματουργικές εργασίες πυρασφάλειας πέριξ του πρώην ΧΑΔΑ Ν. Τίρυνθας ». 
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

14Ο ημερήσιας διάταξης 
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δ. Ναυπλιέων και της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου:« Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Τολό ». 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

15Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2014 και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την εκτέλεση του έργου : « κατασκευή μανδροτοίχου στο ΚΕΜΧ Ναυπλίου ». 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

16ο ημερήσιας διάταξης 
Απόφαση περί αλλαγής θέσης αγαλμάτων στην Δ.Κ Ναυπλίου. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

17ο ημερήσιας διάταξης 
Απόφαση περί μετακίνησης δύο περιπτέρων σε μικρή απόσταση από την υπάρχουσα θέση , στην Δ.Κ Ναυπλίου. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

18ο ημερήσιας διάταξης 
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Επισκευή στέγης Δημαρχείου Ναυπλίου ». 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

19ο ημερήσιας διάταξης 
Εκχώρηση πληρωμής από το Δήμο στον κο Δ.Ι. Μαρκάκη , κατασκευαστή της μετατροπής του αντιπαγετικού ανεμιστήρα στο Δρέπανο μέσω ΕΛΓΑ. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

20ο ημερήσιας διάταξης 
Aίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «Μπελίτσος και Σία Ε.Ε », με το διακριτό τίτλο « 3 Sixty ». 
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

21ο ημερήσιας διάταξης 
Γνωμοδότηση σχετικά με την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης στον Ο.Τ 78 . 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

22ο ημερήσιας διάταξης 
Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων . 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

23ο ημερήσιας διάταξης 
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τέλη. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

24ο ημερήσιας διάταξης 
Διαγραφές οφειλών από 8-11-2013 έως 28-2-2014. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

25ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση του προϋπολογισμού και διάθεση πίστωσης για την καταβολή εισφορών έτους 2014 για τη λειτουργία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

26ο ημερήσιας διάταξης 
Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Σχολείου Αργολικού. 

27ο ημερήσιας διάταξης 
Επιχορήγηση άπορων δημοτών . 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

28ο ημερήσιας διάταξης 
Ανατροπή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάληψης υποχρέωσης –δέσμευσης πίστωσης έτους 2013. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

29ο ημερήσιας διάταξης 
Διαγραφές δικαιώματος βοσκής . 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

30ο ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση συνδρομής του Δήμου στην εφημερίδα (Ενημέρωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ). 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

31ο ημερήσιας διάταξης 
Απόφαση περί έγκρισης χορήγησης άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών στην κα. Αλεξάνδρα Τσούχλη του Γεωργ. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

32ο ημερήσιας διάταξης 
Επέκταση δημοτικού φωτισμού. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

33ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

34ο ημερήσιας διάταξης 
Aπόφαση περί εξουσιοδότησης Δημάρχου για αναζήτηση επενδυτών για τη χρηματοδότηση έργων , με σκοπό την έναρξη αναπτυξιακής προοπτικής για το Δήμο , τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας και την έξοδο από την οικονομική κρίση. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

35ο ημερήσιας διάταξης 
Αποδοχή της παραίτησης του κου Κων/νου Χελιώτη από μέλος και πρόεδρος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ιωάννης Καποδίστριας» , ορισμού νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου του. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

36ο ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση της με αριθμό 40/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου » που αφορά την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 . 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

37ο ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση της με αριθμό 10/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων » που αφορά την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 . 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

38ο ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ναυπλιέων . 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

39ο ημερήσιας διάταξης 
Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου , κατόπιν εισήγησης της Δημ. Επιτροπής Παιδείας. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ

http://www.argolikeseidhseis.gr/, 1/4/2014