4/4/14

Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ναυπλιέων

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ναυπλίου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) έχουν θέσει σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ναυπλίου. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την περίοδο Μάρτιος-Απρίλιος 2014, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ναυπλίου θα δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

− Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες. (25 ωρών)

− Ιταλικά για τον τουρισμό.(25 ωρών)

− Εικαστικό εργαστήρι. (50 ωρών)

− Γερμανικά για τον τουρισμό Α1-Α2. (25 ωρών)

− Ιστορία της Τέχνης. (25 ωρών)

− Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων.(25 ωρών)

− Γαλλικά για τον τουρισμο.Α1-Α2. (25 ωρών) 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. (επισυνάπτεται φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου).

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο: 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Νέες Εργατικές κατοικίες 
ΝΑΥΠΛΙΟ 21100
Τηλ. 2752025184
Γεωργία Λεονάρδου
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας.
Κ.Δ.Β.Μ. Ναυπλίου.

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα-Τεταρτη 10:00-14:00
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

http://www.argolikeseidhseis.gr/, 3/4/2014