6/5/14

45.690 € στον Δήμο Ναυπλιέων για έργα και επενδύσεις (ΣΑΤΑ)

Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης, κατανέμεται από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 11.728.333,00 €, το οποίο αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση σε όλους τους Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Δείτε το ποσό για τον Δήμο Ναυπλιέων


Με πληροφορίες από poli-politiki.gr/, 6/5/2014