5/6/14

375.555,06 ευρώ στον Δήμο Ναυπλιέων για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών

Δείτε το ποσό που αντιστοιχεί στον Δήμο Ναυπλιέων


Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε δικαιούχους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - ΣΤ΄ κατανομή έτους 2014.

Δείτε  Ε Δ Ω ολόκληρη την απόφαση.