26/6/14

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλιέων ψήφισμα διαμαρτυρίας για την ιδιωτικοποίηση των ακινήτων του δημοσίου

Την έκδοση ψηφίσματος ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης με την οποία επιχειρείται να εκποιηθεί τεράστια έκταση δημόσια περιουσία στη χώρα, μέσω του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) αποφάσισε, το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλιέων, κατά την τελευταία συνεδρίασή του.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:Ψήφισμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων , κατά την συνεδρίασή του της 19ης Ιουνίου 2014, εξέδωσε κατά πλειοψηφία το κάτωθι ψήφισμα:

Η ένταξη ακινήτων του Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίησή τους και η διαφαινόμενη μεταβίβασή τους σε ιδιώτες θα επιφέρει τεράστια ζημιά στο Δημόσιο, ανεπανόρθωτη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον και τεράστιο πλήγμα στην ιστορική και αρχαιολογική αξία του Δήμου Ναυπλιέων και γενικότερα της Αργολίδας.

Το έγκλημα αυτό που σχεδιάζεται θα έχει αρνητικά αποτελέσματα και για τις μελλοντικές γενιές στις οποίες είμαστε υπόλογοι αφού «βγαίνουν στο σφυρί» πολύ σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου όπως :οι παραλίες Καραθώνα και Κονδύλι στο Δήμο Ναυπλιέων ,τα ΞΕΝΙΑ και οι εδαφικές εκτάσεις επί των οποίων έχουν τις εγκαταστάσεις τους ,που βρίσκονται σε ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας περιοχές ,ο Αμφιτρύωνας στο Ναύπλιο ,σημαντικά οικόπεδα όπως αυτά που βρίσκονται παραπλεύρως του Αγίου Αναστασίου στο Ναύπλιο, κάποια οικόπεδα που βρίσκονται εντός προστατευμένου υγροβιότοπου καθώς επίσης και κτίρια όπως αυτό της παλιάς εφορίας στο μεγάλο δρόμο στο Ναύπλιο.

Για να αντιμετωπιστεί αυτός ο σχεδιασμός και να αποτραπεί η εκποίηση όλων αυτών των ακινήτων Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 

Για το λόγο αυτό ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ : 

· Να συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους δημοτικών παρατάξεων και φορέων η οποία θα παρακολουθεί το θέμα, θα αποφασίζει τη λήψη μέτρων για την επίτευξη του στόχου, σεβόμενη τα ως άνω και ανά εικοσαήμερο θα ενημερώνει για τα αποτελέσματα των ενεργειών το Δημοτικό Συμβούλιο και την κοινωνία του Ναυπλίου .

· Να εκδοθεί πληροφοριακό υλικό που θα διακινηθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΥΑΝ και να ενημερωθεί ο κάθε πολίτης για την κατάσταση. Να διοργανωθούν ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις με ειδικούς επιστήμονες.

· Να διεκδικήσουμε να ανοίξει το κτίριο της Βασ. Κων/νου που έχει μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ και να μετατραπεί σε χώρο πληροφόρησης και συντονισμού των κινητοποιήσεων των κατοίκων για δύο ώρες κάθε απόγευμα αφού το ζητήσουμε από την ΕΤΑΔ.

· Να εξεταστεί κάθε δυνατότητα ακύρωσης της όλης διαδικασίας των εκποιήσεων σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Φορείς της πόλης.

· Να ελεγχθεί σε ποιο βαθμό έχουν τηρηθεί οι δεσμεύσεις και οι όποιες άλλες υποχρεώσεις από τον ιδιώτη, για το ήδη παραχωρημένο, εδώ και 10 χρόνια από την ΕΤΑ, παλαιό συγκρότημα ΞΕΝΙΑ, ώστε να αποδειχτεί και στην πράξη το κατά πόσο τελικά η μίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου “ωφέλησε” τον τόπο μας.

· Να διοργανωθούν πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις στους χώρους που προορίζονται για εκποίηση και να πραγματοποιηθούν συζητήσεις με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ πολιτών, επιστημονικών φορέων και συλλογικοτήτων στην κατεύθυνση της “αξιοποίησης” της δημόσιας περιουσίας προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

· Να τεθεί το θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης στα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

· Να τοποθετηθεί πληροφοριακή (δίγλωσση) πινακίδα έμπροσθεν των ακινήτων και περίπτερα που θα λειτουργούν για την ενημέρωση των πολιτών.

· Να δημιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα για τα οικόπεδα του δημοσίου

· Ανοιχτό έμεινε το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος

http://www.argolikeseidhseis.gr/, 25/6/2014