14/8/14

21.199,96 ευρώ στον Δήμο Ναυπλιέων για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων.

κάντε "κλικ" στην εικόνα

Με την με Αριθμ. Πρωτ. 30858/8-8-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανέμεται, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, συνολικό ποσό 4.591.476,16€ σε Δήμους της Χώρας, για την καταβολή μισθωμάτων από 1-05-2014 έως 31-8-2014 των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν από 1-1-2011 σύμφωνα με το ν. 3852/2010.

Το ποσό που αντιστοιχεί στον Δήμο Ναυπλιέων είναι 21.199,96 ευρώ.