27/10/14

Τα θέματα και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων στις 24 .10.2014

Κατά την 20η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων της Τρίτης 24.10.2014, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο προ ημερήσιας διάταξης 
Λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Νέας Τίρυνθας 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 2ο προ ημερήσιας διάταξης 
Έκδοση ψηφίσματος αλληλεγγύης στους διωκόμενους διαδηλωτές που συμμετείχαν στην πορεία της 25ης /7/2014 για την απένταξη ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ 
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΘΕΜΑ 3ο προ ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση της με αριθμό 246/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον τρόπο ανάθεσης της εργασίας «Επούλωση λάκκων με ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα» 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΘΕΜΑ 4ο προ ημερήσιας διάταξης 
Υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ στο Δημοτικό κολυμβητήριο Ναυπλίου» για την συμμετοχή του Δήμου Ναυπλιέων στο πρόγραμμα ΧΜΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ) θεματική περιοχή GR03-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με την πρόσκληση με αριθ. Πρ. 1170/ΚΑΠΕ/10-10-2014. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΘΕΜΑ 5ο προ ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση της με αριθμό 219/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παρακολούθησης 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΘΕΜΑ 1Ο ημερήσιας διάταξης 
Καθορισμός αμοιβής Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων» 
ΚΑΘΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ 2ο ημερήσιας διάταξης 
Καθορισμός ποσού εξόδων παράστασης για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού Τουρισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ναυπλιέων» ΚΑΘΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ 3ο ημερήσιας διάταξης 
Ανάδειξη αιρετών οργάνων για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών λόγω αλλαγής της Δημοτικής αρχής 
ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 4ο ημερήσιας διάταξης 
Διάθεση δαπανών για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΘΕΜΑ 5ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την εκτέλεση της εργασίας «Μετατόπιση ιστών Δημοτικού φωτισμού στη θέση Εντεκάτη Ναυπλίου» 
ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

ΘΕΜΑ 6ο ημερήσιας διάταξης 
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Ναυπλιέων οικ. έτους 2014 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ 

http://www.argolikeseidhseis.gr/, 27/10/2014