8/12/14

375.555 ευρώ στον Δήμο Ναυπλιέων από το ΥΠ.ΕΣ.


Ως δωδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2014 κατανέμεται από το λογαριασμό του υπουργείο Εσωτερικών στον Δήμο Ναυπλιέων το ποσό των 375.555,06 €. Το ποσό που προέρχεται από τις σχετικές κατανομές προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις. Στα αποδιδόμενα ποσά έχουν συνυπολογισθεί οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού κ.λπ.

Δείτε Ε Δ Ω ολόκληρη την απόφαση κατανομής που αφορά σε όλους τους Δήμους της χώρας.

με πληροφορίες από localit.gr/