10/2/14

Δημοτικό συμβούλιο σήμερα στο Ναύπλιο

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ναυπλιέων θα πραγματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με τα εξής θέματα:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2014, έγκριση της με αριθμό 1/2014 μελέτης ,καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης και τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την κάλυψη της δαπάνης .
ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2014 για την προμήθεια παγκακίων έτους 2014.
ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Διαμόρφωση των Ο.Τ. 394,397,398,399 σε χώρους αναψυχής και πρασίνου»,τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2014 με την εγγραφή σ` αυτό του έργου αυτού και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
ΘΕΜΑ 4ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2014 για την εκτέλεση των εργασιών «ανακατασκευή εξωτερικών θυρών αιθουσών και μεταφορά περίφραξης στο Γυμνάσιο Αγίας Τριάδας».
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δήμου Μιδέας».
ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Ανυφίου».

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 7ο Παραχώρηση χρήσης αντλιοστασίου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «έργα και δράσεις τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών Αργολικού πεδίου στο Νομό Αργολίδας»
ΘΕΜΑ 8ο Λογιστική τακτοποίηση προϋπολογισμού έτους 2013.
ΘΕΜΑ 9 ο Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2014.
ΘΕΜΑ 10 ο Σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ναυπλιέων ,της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού για τη συνδιοργάνωση της ετήσιας έκθεσης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής στο Ναύπλιο.
ΘΕΜΑ 11 ο Ονοματοδοσία οδών στην παλιά πόλη του Ναυπλίου και στις νέες εργατικές κατοικίες Ναυπλίου.
ΘΕΜΑ 12 ο Ονοματοδοσία της κεντρικής πλατείας στην τοπική κοινότητα Ασίνης.
ΘΕΜΑ 13 ο Ονοματοδοσία οδών στην τοπική κοινότητα Λευκακίων .
ΘΕΜΑ 14ο Διάθεση πίστωσης για τη μετατόπιση στύλου επί της Αγίας Μονής δίπλα από τα πλυντήρια Νιαγάρα από τη ΔΕΔΔΗΕ .
ΘΕΜΑ 15ο Διάθεση πίστωσης για ταφή ανδρός αγνώστων ταυτοποιητικών στοιχείων.
ΘΕΜΑ 16ο Διαγραφή οφειλών κατόπιν αιτήσεων δημοτών.
ΘΕΜΑ 17ο Ασφάλιση αυτοκινήτων Δήμου Ναυπλιέων .
ΘΕΜΑ 18ο Διάθεση χώρου στην πλατεία Καποδίστρια για τοποθέτηση carrousel κατά την περίοδο των Απόκρεων.
ΘΕΜΑ 19ο Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τέλη ύδρευσης του τέως Δήμου Μιδέας βάσει της με αριθμό 431/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ 20ο Ψήφιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης –στοχοθεσία προϋπολογισμού 2014
ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ»

http://www.argolikeseidhseis.gr/