13/2/14

Καταβολή ΣΑΤΑ ύψους 45.690 ευρώ στον Δήμο Ναυπλιέων

Κατανέμεται από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 11.728.333,00 €, το οποίο αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών.

Δείτε το ποσό που κατανέμεται στο Δήμο Ναυπλιέων :


Αναλυτικά, η κατανομή για όλους τους Δήμους της χώρας ΕΔΩ

με πληροφορίες από http://www.poli-politiki.gr/, 12/2/2014