1/3/14

Διεύρυνση των παροχών του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ναυπλιέων

Μετά από αίτημα της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλιέων το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα κατά την χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ναυπλιέων.

Με την τροποποίηση αυτή, ρυθμίζεται η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων καθώς κρίθηκε απαραίτητο να επαλειφθεί , ένας από τους όρους που είχε εγκριθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση , για το ποιοι από τους αιτούντες αποκτούν το δικαίωμα της εξυπηρέτησης από το «Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ναυπλιέων».

Σκοπός της τροποποίησης είναι η φαρμακευτική περίθαλψη περισσοτέρων ομάδων πολιτών, όπως ανασφάλιστων απόρων, αναξιοπαθούντων ατόμων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας ακόμη και ατόμων που το ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις 12 000 €.

Επίσης, για τη διαδικασία επιλογής δεν θα είναι πλέον απαραίτητη η προσκόμιση του δικαιολογητικού Ε9.

http://www.argolikeseidhseis.gr/, 28/2/2014