1/3/14

Αποφάσεις του Δ.Σ. της 27-2-2014 του Δήμου Ναυπλιέων

Κατά την 4η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων της Πέμπτης , 27.02.2014, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1Ο προ ημερήσιας διάταξης 
Παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥΝ ΑΥΠΛΙΕΩΝ 2012»
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

2Ο προ ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση της αριθμ. 424/2013 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά το κριτήριο της ακίνητης περιουσίας ως κριτήριο εγγραφής των δικαιούχων στο κοινωνικό φαρμακείο 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

3Ο προ ημερήσιας διάταξης 
Απόφαση για συμμετοχή του δήμου σε εκθέσεις τουρισμού, διάθεση και ψήφιση πίστωσης για έξοδα συμμετοχής 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

1Ο ημερήσιας διάταξης 
Παράταση προθεσμίας του έργου « Κατασκευή Οδών Πυρόπληκτων περιοχών α) Μιδέα – Αμυγδαλίτσα β) Αμαριανού Αραχναίου . 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

2Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2014 για την εκτέλεση του έργου « Επισκευές στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Ιρίων ». 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

3Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2014 για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές στο Νηπιαγωγείο παραλίας Ιρίων ». 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

4Ο ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση της εκτελέσεως του έργου « Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις στην Δημοτική ενότητα Ασίνης » και έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου . 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

5Ο ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Οδοποιία Δήμου Μιδέας». 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

6Ο ημερήσιας διάταξης 
Απόφαση περί επάρκειας υφιστάμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης ιδιοκτησίας κ. Πουρούλα Γεωργίου στη θέση Μπουρμπούλι Πάροδος οδού Ναυπλίου –Ν.Κίου . 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

7Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Ναυπλιέων για την ανάθεση της εκπόνησης του τεύχους παραχώρησης του παλαιού Τελωνείου. 
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

8Ο ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο « πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός Δημοτικής Ενότητας Νέας Τίρυνθας Δήμου Ναυπλιέων –Σύνταξη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ»,έγκριση των όρων αυτής, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή παρακολούθησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

9Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου για την εκπόνηση των μελετών της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός Δημοτικής Ενότητας Νέας Τίρυνθας Δήμου Ναυπλιέων –Σύνταξη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ» και δέσμευση πίστωσης 35.000€. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

10Ο ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο « ολοκλήρωση πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού Δημοτικής Ενότητας Μιδέας Δήμου Ναυπλιέων –Σύνταξη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ»,έγκριση των όρων αυτής, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή παρακολούθησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

11Ο ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου για την εκπόνηση των μελετών της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «ολοκλήρωση πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού Δημοτικής Ενότητας Μιδέας Δήμου Ναυπλιέων –Σύνταξη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ» και δέσμευση πίστωσης 90.000€. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

12Ο ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «εκπόνηση μελετών πλαισίου έργων ανάπτυξης Λιμένος Ναυπλίου », έγκριση των όρων αυτής, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή παρακολούθησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

13Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για την εκπόνηση των μελετών της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πλαισίου έργων ανάπτυξης Λιμένος Ναυπλίου » και δέσμευση πίστωσης 45.000€. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

14Ο ημερήσιας διάταξης
Παραλαβή γεωλογικής μελέτης ΓΠΣ Ναυπλίου. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

15Ο ημερήσιας διάταξης 
Παραλαβή περιβαλλοντικής μελέτης για την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού στο ΚΕΜΧ Ναυπλίου. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

16Ο ημερήσιας διάταξης 
Απόφαση περί της διεξαγωγής εμποροπανήγυρης 25ης Μαρτίου 2014. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

17Ο ημερήσιας διάταξης 
Επί αιτήσεως κου Δανιήλ Ξύδη για παραχώρηση χώρου στον πεζόδρομο Βας.Κωνσταντίνου. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

18Ο ημερήσιας διάταξης 
Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού ,τομέων και ειδικοτήτων στα επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2014-2015. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

19Ο ημερήσιας διάταξης 
Επιχορήγηση της Ιεράς μητρόπολης Αργολίδας για το φιλανθρωπικό της έργο. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

20Ο ημερήσιας διάταξης 
Ανταλλαγή οικοπέδων στην τοπική κοινότητα Πουλακίδας. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

21Ο ημερήσιας διάταξης 
Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου ως προέδρου , με τον αναπληρωτή του, στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων (Α.Ν. 445/1937, 446/1937 σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων και εγκυκλίων) του Δήμου Ναυπλιέων για το έτος 2014 και ορισμός ενός υπαλλήλου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως γραμματέα της επιτροπής . 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

22Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

23Ο ημερήσιας διάταξης 
Απόφαση περί συγκρότησης Επιτροπής Σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

24Ο ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης –στοχοθεσία προϋπολογισμού 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΚΟΙΠΑΝ». 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

http://www.argolikeseidhseis.gr/, 28/2/2014