18/7/14

Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο στις 21 Ιουλίου 2014

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30μ.μ , στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, συγκαλουμένου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1 ο 
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : « ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΑΠΕ) ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ» αναδόχου Νικ. Πρεβεδώρου (τεχν. μελ. 26/12) και χορήγηση παράτασης προθεσμίας. 

ΘΕΜΑ 2ο 
Επανυποβολλή του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΔΕΑΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ» αναδόχου Κ/Ξ Α. ΜΠΕΛΕΣΗ- Χρ. ΝΤΑΦΛΟΥ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας. 

ΘΕΜΑ 3ο 
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ του έργου « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ » αναδόχου ΦΙΛ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας. 

ΘΕΜΑ 4ο 
Έγκριση τεχν. μελέτης « Επούλωση λάκκων με ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα » π/υ 39.975,00 € και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης της. 

ΘΕΜΑ 5ο 
Απόφαση περί αλλαγής θέσης αγαλμάτων λόγω της εκτέλεσης των έργων ανάπλασης που γίνονται στη ΔΕ Ναυπλίου. 

ΘΕΜΑ 6ο 
Τροποποίηση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και έγκριση της οικ/κής μελ. του έργου: « Μεταφορά αγαλμάτων, διαμόρφωση χώρου και τοποθέτηση τους στο πάρκο του ΟΣΕ». 

ΘΕΜΑ 7ο 
Τροποποίηση π/υ και εξασφάλιση πίστωσης για ανάθεση μεταφύτευσης δέντρων από Βας. Κων/νου και Αμαλίας στο πάρκο ΟΣΕ λόγω εκτέλεσης έργων. 

ΘΕΜΑ 8ο 
Έγκριση χορήγησης παράτασης για την υλοποίηση του έργου : « Κατασκευή βάσης κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τολού ». 

ΘΕΜΑ 9ο 
Έγκριση μελέτης οδοποιίας πυρόπληκτων περιοχών : α) Μιδέα- Αμυγδαλίτσα, β) Αμαριανό- Αραχναίου Δ.Ναυπλιέων. 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 10ο 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δ. Ναυπλιέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014. 

ΘΕΜΑ 11ο 
Ορισμός ενός εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Ναυπλιέων για τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής επιλογής ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο. 

ΘΕΜΑ 12ο 
Απόφαση περί πρόσληψης προσωπικού πυροπροστασίας με δίμηνη σύμβαση. 

ΘΕΜΑ 13ο 
Περί απευθείας εκμίσθωσης χώρου αιγιαλού στα Ίρια-θέση Σκάλα Ιρίων για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας επιφάνειας 30 τ.μ., μετά τη διενέργεια δύο άγονων δημοπρασιών. 

ΘΕΜΑ 14 ο 
Περί απευθείας εκμίσθωσης χώρου αιγιαλού στα Ίρια-θέση Σκάλα Ιρίων για ομπρέλες - ανάκλιντρα 100τ.μ., μετά τη διενέργεια δύο άγονων δημοπρασιών. 

ΘΕΜΑ 15 ο 
Απόφαση περί καθορισμού χώρου αιγιαλού στην παραλία Κονδύλι, ο οποίος θα παραχωρηθεί κατόπιν δημοπρασίας και καθορισμός του τέλους χρήσης. 

ΘΕΜΑ 16 ο 
Τροποποίηση προϋπολογισμού για την αποδοχή και εγγραφή πίστωσης ποσού 129.417,49 € από απόδοση στο Δήμο επιχορήγησης από την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου. 

ΘΕΜΑ 17 ο 
Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή πίστωσης για κάλυψη εργοδοτικών εισφορών επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης Δημάρχου. 

ΘΕΜΑ 18ο 
Αποδοχή προστίμου € 40.000 πλέον προσαυξήσεων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη διαχείριση των απορριμμάτων και τροποποίηση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 19ο 
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού για την εγγραφή υπολοίπου πίστωσης € 2.178,55 για το έργο « Διαμόρφωση πλατείας Αμαριανού Δ.Ε Μιδεάς». 

ΘΕΜΑ 20ο 
Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

ΘΕΜΑ 21ο 
Τροποποίηση προϋπολογισμού για την ενίσχυση πιστώσεων που αφορούν ασφάλιστρα αυτοκινήτων. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να συγκληθεί με την παρούσα πρόσκληση , διότι τα ανωτέρω θέματα κρίνονται εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης . 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ

http://www.argolikeseidhseis.gr/, 17/7/2014