15/7/14

45.690 ευρώ στον Δήμο Ναυπλιέων από ΣΑΤΑ για έργα.


euro1

Στους δήμους 11,7 εκατ. ευρώ από ΣΑΤΑ για έργα

Στην κατανομή πιστώσεων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 των Δήμων, για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, (ΣΑΤΑ) προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα κατανέμεται το ποσό των 11.728.333,00 €. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση η κατανομή έγινε με κριτήριο όσον αφορά τον πληθυσμό την απογραφή του έτους 2001. 
Η αναπροσαρμογή των καταστάσεων με κριτήριο τον πληθυσμό του 2011 θα ενσωματωθεί σε επόμενες κατανομές, προκειμένου το συνολικό ποσό επιχορήγησης που θα αποδοθεί το έτος 2014 σε κάθε Δήμο, να ανταποκρίνεται στο κριτήριο κατανομής που προβλέπεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Δείτε το ποσό για τον Δήμο Ναυπλιέων.
http://www.localit.gr/, 14/7/2014