28/9/14

Δήμος Ναυπλιέων : Αποφάσεις του Δ.Σ. της 23ης/9/2014

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλιέων στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε την Τρίτη 23/09/2014 συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για διάφορα ζητήματα του Δήμου:

Ειδικότερα ενέκρινε ομόφωνα τα εξής τεχνικά θέματα:

-Την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού και την μελέτη του έργου «Κατασκευή βάσης κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Δρεπάνου».

-Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου « ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ( ΑΠΕ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ) και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας.

-Την επανυποβολλή του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΔΕΑΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ» και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας

-Τον 1οΑνακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1ο Πίνακα Κανονισμού τιμών μονάδος Νέων Εργασιών και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου:«Διαμόρφωση και ανάπλαση τμημάτων των οδών Βασ. Κωνσταντίνου, Κιλκίς , Ναυαρίνου και Θεσσαλονίκης.

-Την οικονομοτεχνική μελέτη του έργου« Κατασκευή Πεζοδρομίων 2014 »

-Την τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση των εργασιών αποκάλυψης και προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων επί της οδού Βασ.Κων/νου στο ύψος της πλατείας Καποδίστρια έναντι δικαστηρίων »

-Την χορήγησηπαράτασης για την υλοποίηση του έργου : « Κατασκευή βάσης κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τολού ».

Επίσης ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

Την αλλαγή θέσης αγαλμάτων λόγω της εκτέλεσης των έργων ανάπλασης που γίνονται στη ΔΕ Ναυπλίου.

http://www.argolikeseidhseis.gr/, 24/9/2014