8/10/14

377.555 ευρώ στον Δήμο Ναυπλιέων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών


Δείτε Ε Δ Ω αναλυτικά τα ποσά που εγκρίθηκαν για όλους τους Δήμους της χώρας και προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

με πληροφορίες από localit.gr/, 8/10/2014