7/3/15

377.866,17 ευρώ στον Δήμο Ναυπλιέων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του.


Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Γ΄κατανομή έτους 2015.
Δείτε Ε Δ Ω την απόφαση.