13/2/14

Τα θέματα και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων της 10/2/2014Κατά την 3η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων της Δευτέρας , 10.02.2014, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:1Ο προ ημερήσιας διάταξης
Έκδοση ψηφίσματος για την στήριξη της ομάδας ανασφαλίστων ΟΑΕΕ Ναυπλίου –Λυγουριού-Επιδαύρου

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 


1Ο ημερήσιας διάταξης
Έγκριση της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2014, έγκριση της με αριθμό 1/2014 μελέτης ,καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης και τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την κάλυψη της δαπάνης . 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

2Ο ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2014 για την προμήθεια παγκακίων έτους 2014. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

3Ο ημερήσιας διάταξης
Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Διαμόρφωση των Ο.Τ. 394,397,398,399 σε χώρους αναψυχής και πρασίνου»,τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2014 με την εγγραφή σ` αυτό του έργου αυτού και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 


4Ο ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2014 για την εκτέλεση των εργασιών «ανακατασκευή εξωτερικών θυρών αιθουσών και μεταφορά περίφραξης στο Γυμνάσιο Αγίας Τριάδας». 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 


5Ο ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Οδοποιία Δήμου Μιδέας ». 
ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

6Ο ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Ανυφίου ». 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 


7Ο ημερήσιας διάταξης
Παραχώρηση χρήσης αντλιοστασίου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου « έργα και δράσεις τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών Αργολικού πεδίου στο Νομό Αργολίδας» 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

8Ο ημερήσιας διάταξης 
Λογιστική τακτοποίηση προϋπολογισμού έτους 2013. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 


9Ο ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2014. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

10Ο ημερήσιας διάταξης 
Σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ναυπλιέων ,της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού για τη συνδιοργάνωση της ετήσιας έκθεσης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής στο Ναύπλιο. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 


11Ο ημερήσιας διάταξης
Ονοματοδοσία οδών στην παλιά πόλη του Ναυπλίου και στις νέες εργατικές κατοικίες Ναυπλίου. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

12Ο ημερήσιας διάταξης 
Ονοματοδοσία της κεντρικής πλατείας στην τοπική κοινότητα Ασίνης. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 


13Ο ημερήσιας διάταξης
Ονοματοδοσία οδών στην τοπική κοινότητα Λευκακίων . 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

14Ο ημερήσιας διάταξης 
Διάθεση πίστωσης για τη μετατόπιση στύλου επί της Αγίας Μονής δίπλα από τα πλυντήρια Νιαγάρα από τη ΔΕΔΔΗΕ . 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

15Ο ημερήσιας διάταξης 
Διάθεση πίστωσης για ταφή ανδρός αγνώστων ταυτοποιητικών στοιχείων. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

16Ο ημερήσιας διάταξης 
Διαγραφή οφειλών κατόπιν αιτήσεων δημοτών. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

17Ο ημερήσιας διάταξης 
Ασφάλιση αυτοκινήτων Δήμου Ναυπλιέων . 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

18Ο ημερήσιας διάταξης 
Διάθεση χώρου στην πλατεία Καποδίστρια για τοποθέτηση carrousel κατά την περίοδο των Απόκρεων. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

19Ο ημερήσιας διάταξης 
Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τέλη ύδρευσης του τέως Δήμου Μιδέας βάσει της με αριθμό 431/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

20Ο ημερήσιας διάταξης 
Ψήφιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης –στοχοθεσία προϋπολογισμού 2014 
ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

21Ο ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ» 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ

http://www.argolikeseidhseis.gr/, 12/2/2014